Solucions d'aïllament

SOLUCIONS ACÚSTIQUES

Combat la contaminació acústica

Solucionem els problemes que puguin patir per la contaminació acústica, tant molesta i extressant com nomes ho poden afirmar les persones qui la pateixen

Estudiem el seu cas i li proposem la solució mes indicada, sempre instal·lant els aïllaments acustics mes adients, be siguin per pal·liar el soroll d'impacte com aeri tals com:

  • Aïllaments acustics: PKB2 - PKB3 - APL-FON - ALSPAN - COPOPREN...
  • Lamines elastomètriques: LA4-10 _ METAMAD - CHOVA ACUSTIC...
  • Absorbents acustics: A1FIBRASONIC - IPAWALLM - IPACELL - ETOILE...
  • Absorbents acustics decoratius: IPAKELL - IPAKELL RF - IPAWAN...
Disseny i programació web per GRAFIC ART STUDIO