Solucions d'aïllament

INSUFLAT DE BOLETES DE NEOPOR ISOBEAD

Injecció de isobead

isobead és un sistema d'injecció de boletes d'EPS amb cola. Les boletes d'EPS contenen grafit, per això són grisos. D'aquesta manera es reflecteixen les radiacions de calor, impedint que tota la calor surti del seu habitatge a l'hivern, i penetri en el seu habitatge a l'estiu.

Com aïllem al seu pis o casa ?

Molt senzill, a través de forats de 18 mm de gruix s'injecten les boletes alhora que s'injecta la cola, aquestes es reparteixen perfectament en la càmeres de ventilació creant una planxa perfectament adaptada als envans.

isobead s'aïlla en un dia ?

Si, llevat que el seu habitatge tingui unes dimensions molt grans, l'obra s'executa en un dia.

¿ isobead es pot executar sense obra ?

Si, pràcticament sense obra, ni bastides. Tampoc genera pols, excepte el generat per les perforacions.

Com s'injecta el material ?

El material s'injecta conjuntament amb una cola. Tots dos materials són subministrats per un equip especial que s'ubica a l'exterior del seu habitatge a través d'unes mànegues.

Com garanteixo que no quedin marques en la meva façana ?


Es treballa amb un diàmetre de 18mm, d'aquesta manera, les perforacions en façanes de maó vist sempre quedaran ocultes a la juntes de morter.

I si vull canviar les meves finestres ?

Sense problemes, aïlli quan vulgui i canviar les teves finestres quan ho consideri oportú. Amb isobead no tindrà cap problema, perquè les boletes romanen enganxades.

Altres avantatges de isobead:

isobead és molt potent. Amb un valor de conductivitat Lambda de 0,035 millora l'aïllament fins i tot aplicant gruixos fins.

isobead no surt. Amb aquest sistema, és impossible que es produeixin pèrdues de material aïllant.

isobead no s'assenta. En estar enganxades totes les boletes creant una placa massissa, és impossible que isobead es assenteix.

isobead són llenties molt petites de 4-8 mm. Aquesta forma és ideal perquè impedeix que passi aire a través del material, donant el millor resultat.

isobead fa servir llenties petites de 4-8 mm. Aquesta forma contenen molt més grafit que les boletes comunament usades en la construcció de 8-16 mm, reflectint major quantitat de radiació infraroja.isobead té un additiu retardant al foc. El sistema de isobead inclou un retardant al foc, de manera que compleix amb la normativa CTE.

isobead compta amb una homologació alemanya. El sistema isobead ha estat provat i homologat pel Deutsches Institut für Bautechnik i està espressament homologat per injectar en cambres de ventilació.

isobead és un material 'no hidròfil' tal com exigeix la normativa espanyola CTE, per poder injectar-lo en càmeres de ventilació de façanes.

Disseny i programació web per GRAFIC ART STUDIO