Solucions d'aïllament

FALS SOSTRES I GUIX LAMINAT

Techos falsos y yeso laminado

Instal·lem fals sostres i guix laminat (pladur) que amb combinació dels nostres aïllaments ofereixen solució a la falta d'una camara on poder introduir l'aïllament i així solucionar els problemes de fred, calor o sorolls

Disseny i programació web per GRAFIC ART STUDIO