Solucions d'aïllament

AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA

La lana de roca

Pertany a la família de les llanes minerals , es un material fabricat a partir de roca volcànica. S'utilitza principalment com aïllament termic i com a protecció passiva comtra el foc a la edificació, degut a la seva estructura fibrosa multidireccional , que permet retindre aire relativament inmovil al seu interior

Història

La llana de roca es un producte natural descobert per primera vegada a Hawaii a principis del segle XX, fruit de la acció natural dels volcans. Arrel d'aquest descobriment, es don la forma de Produir-ne artificialment. L'any 1937 l'empresa Rockwool comença la seva producció a Hedehusene, Dinamarca

Fabricació

El procés de fabricació de la llana de roca preten copiar l'acció natural del volcà. La roca basàltica (diabasa) es fon a mes de 1600 c en un forn per fondre la roca. La roca fossa es tomba en unes rodes que giren a gran velocitat i es transforma en fibres degut a la força centrifuga. Després de la pulverització d'un lligant orgànic, es reuneixen les fibres per formar un matalas de llana primària. Després de comprimir-la , mes o menys segons les característiques desitjades, el matalas pasa a la seva fase final de curació on el producte adopta la forma final. La composició de la llana de roca, fruit d'aquest procés es aproximadament d'un 98% de roca volcànica i 2% de lligants orgànics

On es pot insuflar llana de roca

Insuflat de fals sostres amb presència de canonades, en cobertes amb presència de goteres, xemeneies, calderas, tubs calents, camaras de ventilció, fals sostres de locals públics o façanes de gran altura

Com queda la llana de roca una vegada insuflada

El material queda totalment compacta a l'interior de la camara, amb una densitat de 70Kg/m3 mes o menys

L'insuflat de llana de roca, el pot fer qualsevol persona?

No, els serveis d'aïllament amb llana de roca només els poden realitzar per empreses especialitzades i homologadas pel fabricant. Les empreses homologadas utilitzem maquinària especial per l'insuflat

Es toxic el material?

No, el material Rockwool no es toxic, te una emissió nivell M1, segons la normativa francesa, es biodisoluble i no es cancerígen

Quina conductivitat te aquest aïllament?

Rockwool te una conductivitat Lambda de 0, 040w/mk

Propietats de la llana de roca

Comportament termic

L'estructura de la llana de roca conté aire sec i estable a l'interior, així actua com a barrera per la transferència de temperatura, aïllant tant el fred com la calor

Comportament acustic

Degut a la seva estructura multidireccional i elàstica, la llana de roca frena el moviment de les partícules d'aire i desfà l'energia sonora, utilitzan-se com acondicionador acustic per evitar reverberació excessives. Així mateix s'utilitza com absorbent acustic en sistemes massa-molla-massa

Comportament al foc

La llana de roca es un material incombustible, qualificat com a clase A1 segons qualificació europea de reacció al foc dels materials de la construcció . S'utilitza com a protecció passiva contra incendis en edificis, doncs conserva totes les propietats mecàniques intactes inclòs exposat a temperatures superiors a 1000 c

Disseny i programació web per GRAFIC ART STUDIO